quintaine


quintaine
f. (lat. quintana) чучело за упражнения с копие, което при погрешен удар се обръща и удря с тояга несръчния нападател.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.